เว็บรวมค่ายเกมดัง สล็อต คาสิโน betflix pgslot ฝาก-ถอน ออโต้

Rate this post
ค้านฉีด ไฟเซอร์

ค้านฉีด ไฟเซอร์ (Pfizer) ที่คาดกาว่าจะเข้าไทย ในเดือน ก.ค. เป็นจำนวณ 1.5 ล้าน dosage ซึ่งเป็น Vaccine เข็มที่ 3 ให้ทีมแพทย์ แต่เห็น ควรฉีด ไฟเซอร์ (Pfizer) เป็นเข็มที่ 1 ให้ผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ในพื้นที่ ระบาดรุนแรง

ค้านฉีด ไฟเซอร์ เอกสารของผลการประชุมร่วม ประชุมที่ กรมควบคุมโรค มีบทสรุปแนวทางการบริหารจัดสัน V a c c i n e ไฟเซอร์ (Pfizer) ที่คาดว่าจะเข้าสู่ประเทศไทยประมาณเดือน ก.ค. จำนวน 1.5 ล้าน dosage โดยให้เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ

และกลุ่มเสี่ยง 7 โรคในพื้นที่ระบาดของโรค โควิด 19 และ ปัดตกข้อเสนอที่ให้ ฉีด V a c c i n e ไฟเซอร์ (Pfizer)

เพื่อกระตุ้นภูมิเป็นเข็มที่ 3 ให้ทีมแพทย์ โดยมีบางส่วนกังวล ถ้าต้องยอมรับว่า V a c c i n e ซิโนแวค Sinovac สองเข็มไม่มีผลในการป้องกันโควิด-19

จากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของ COVID 19 ที่รุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกลายพันธุ์ของเชื้อทั้ง สายพันธุ์ Alifa

หรือ สายพันธุ์อังกฤษ delta (อินเดีย) รวมถึง delda plus และ สายพันธุ์ beta หรือ อัฟริกา ทำให้หลายฝ่ายมีความเป็นห่วงอย่างมากยิ่งขึ้น ว่าจะต้องมีการฉีด Vaccine เข้ม 3 หรือไม่

เนื้อหาเอกสารได้ระบุโดยคาดว่า ประเทศไทยจะได้รับ V a c c i n e ไฟเซอร์ Pfizer ในเดือน

ก.ค จำนวน 1.5 ล้าน dosage และ ในไตรมาสที่สี่ รวม 20 ล้าน dosage และ เอกสารดังกล่าวได้มีการข้อตกลงหาแนวทางบริหารจัดการวัคซีน ว่าควรมุ่งเน้นไปที่บุคคล 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มบุคคลอายุ 12-18 ปี

กลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้วัคซีน ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง และผู้ที่ตั้งครรภ์

ให้บุคลากรด่านหน้ากระตุ้นภูมิคุ้มกัน เป็นวัคซีนเข็มที่ 3

อย่างไรก็ตามที่ประชุมแสดงความคิดเห็นทางออกหลายแนวทาง บางส่วนเห็นว่า ควรให้ V a c c i n e กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ และเน้นแก้ปัญหาที่พื้นที่ระบาดหนักก่อน บางส่วนเห็นว่า กลุ่มบุคคลอายุ 12-18 ปี ยังสามารถรอวัคซีนจากการสั่งซื้อได้

สำหรับประเด็นการฉีด V a c c i n e ไฟเซอร์ P f i z e r เป็นวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แพทย์ทัพหน้านั้น ในที่ประชุมส่วนหนึ่งเห็นด้วยว่า เพราะบุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ปัจจุบัน แม้จะฉีด

V a c c i n e ซิโนแวค Sinovac จำนวน 2 เข็มแล้ว แต่ก็ยังมีโอกาสที่ติดเชื้อโควิดหลายราย และ

ก็มีความเห็นบางส่วนที่เห็นว่า ถ้านำมาฉีดเป็น V a c c i n e เข็มที่ 3 ให้แพทย์ อาจถือเป็นการยอมรับว่า

V a c c i n e ซิโนแวค

S i n o v a c ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน แล้วจะแก้ตัวยากมากขึ้น

ดังนั้นที่ประชุมมีมติสรุปแนวทางการใช้ V a c c i n e ไฟเซอร์ P f i z e r ในเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 64 โดยได้เห็นชอบให้ฉีด V a c c i n e ไฟเซอร์ P f i z e r ที่ได้รับระยะแรก จำนวน 1.5 ล้าน d o s a g e ดังกล่าว เป็น

V a c c i n e เข็มที่ 1 ทั้งหมดแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง เช่น กรุงเทพ และปริมณฑล