เว็บรวมค่ายเกมดัง สล็อต คาสิโน betflix pgslot ฝาก-ถอน ออโต้

“ยาฟาวิพิราเวียร์” ไทยทำเอง รักษาผู้ป่วย โควิด-19

Rate this post
ยาฟาวิพิราเวียร์

สำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. รายงานว่า มีการลงนาม ความร่วมมือ ระหว่าง สวทช. องค์การเภสัชกรรม และ บริษัท ปตท. เพื่อร่วมกัน วิจัยและพัฒนา กระบวนการสังเคราะห์ สารตั้งต้น (Active Pharmaceutical Ingredients : API) ของการผลิต ยาฟาวิพิราเวียร์  

โดยมี ความเป็นไปได้ ในการผลิต เชิงพาณิชย์ เพี่อสร้าง ความมั่นคง ทางยา ให้แก่ ประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือ ดังกล่าว สามารถ สังเคราะห์ สารตั้งต้น ที่มี ความบริสุทธิ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน และ ยังเป็น การสังเคราะห์ จากสาร ตั้งต้น ที่มีราคาถูก โดยไม่ต้อง นำเข้า วัตถุดิบ ซึ่งปัจจุบัน ต้องมีการนำ เข้ามาก ถึงร้อยละ 95%

ข้อมูลทั่วไปของยา “ฟาวิพิราเวียร์

ยาฟาวิพิราเวียร์ มีหลายชื่อเรียก  T-705 ส่วนชื่อการค้า คือ Avigan และ Favilavir มีลักษณะ โครงสร้าง เป็นอนุพันธ์  ไพราซีนคาร์บอกซาไมด์ (pyrazinecarboxamide derivative) ค้นพบโดย บริษัทโตยามะเคมิคอล (Toyama Chemical Co., Ltd) ใน ประเทศญี่ปุ่น

ยานี้ได้ รับอนุมัติ ให้ใช้ใน ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 เพื่อใช้รักษาโรคไวรัสไข้หวัดใหญ่ ที่ใช้ยาอื่นไม่ได้ผล มีการใช้ยานี้ ในช่วงที่มี การระบาดอย่างหนัก ของไวรัสอีโบลา (Ebola virus) ในแถบ แอฟริกาตะวันตก ช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2559

จากข้อมูล ในอดีต มีผู้ใช้ยานี้ ไม่ว่าจะเป็น อาสาสมัคร สุขภาพดี ผู้ป่วย โรคไข้หวัดใหญ่ และ ผู้ป่วย โรคอีโบลา

มีจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน พบว่า ยามี ความปลอดภัย ข้อกังวล เกี่ยวกับ การใช้ยานี้

เกิดขึ้น เช่นเดียว กับ ยาต้านโคโรน่าไวรัส

เดือน กรกฎาคม นี้ ทางองค์การ เภสัชกรรม คาดว่า ยา ฟาวิพิราเวียร์ ที่ได้วิจัย และ พัฒนาขึ้นนั้น จะได้รับการ ขึ้น ทะเบียนตำรับยา จาก สำนักงาน คณะ กรรมการอาหารและยา หรือ อย.

และ จากนั้นจะ เป็นการผลิต เชิงพาณิชย์ เพื่อให้ ผู้ป่วยโควิด-19 เข้าถึงยา อย่างเพียงพอ

ประเทศ ไทย จะ สามารถผลิต ยา ฟาวิพิราเวียร์ ในราคา ที่ถูกกว่านำเข้า

โดย นักวิจัยไทย มีความก้าวหน้า ไปมาก เช่นกัน แสดง ให้เห็น ถึง ความสามารถ ทางด้าน การแพทย์

และ สาธารณสุขของไทย ระยะยาว นำไปสู่ การลดการ นำเข้า และ ยังเป็นแนวทาง หนึ่งที่ช่วยให้ ประเทศก้าว

พ้นกับ ดักรายได้ ปานกลาง ซึ่งบุคคลากร มีทั้งความรู้ และ นำไปต่อยอด เพื่อการผลิต ขายต่อไปด้วย

ทั้งนี้ ความร่วมมือ ระหว่าง สวทช. อภ. และ บริษัท ปตท. ด้วยว่า ครอบคลุม ตั้งแต่ การทดสอบ ในระดับ ห้องปฏิบัติการ (Laboratory scale) การถ่ายทอด เทคโนโลยี จนถึง ระดับ อุตสาหกรรม (Industrial scale) ตลอดจน การศึกษา ความเป็นไปได้ใน การพัฒนาสารออกฤทธิ์ ทางเภสัชกรรม (Feasibility Study) ที่มีศักยภาพ ในเชิงพาณิชย์ จึงถือ เป็นอีกหนึ่งโมเดล ความร่วมมือรัฐ-เอกชน ในการพัฒนา อุตสาหกรรมยา ขณะ เดียวกัน การพัฒนา วัคซีน ป้องกันโรคโควิด19

โคโรนาไวรัส (coronavirus)
ไวรัส ชนิดนี้ มักทำให้ เกิดการ ติดเชื้อ ที่ทางเดินหายใจ ของนก และ สัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนม รวมทั้งคน พบครั้งแรก ในนกและ สัตว์ปีก อื่นในปี พ.ศ. 2480 ส่วนในคน พบครั้งแรกราว คริสต์ทศวรรษ 1960 (ตรงกับช่วง พ.ศ. 2503-2512) สารพันธุกรรม ใน โคโรนาไวรัส เป็นชนิด อาร์เอนเอ (โคโรนาไวรัส จัดอยู่ ใน กลุ่มอาร์เอนเอไวรัส) การได้รับชื่อว่า “โ ค โ ร น า ไ ว รั ส (coronavirus)”

โควิด-19 เริ่มเกิด การระบาด ที่เมืองอู่ฮั่น ในประเทศจีน (Wuhan, China) ผู้ป่วย มีอาการ ที่สำคัญคือ มีไข้ ไอ และหายใจลำบาก มี ผู้ป่วย เสียชีวิต เป็นจำนวนมาก