เว็บรวมค่ายเกมดัง สล็อต คาสิโน betflix pgslot ฝาก-ถอน ออโต้

จองวัคซีน ซิโนฟาร์ม ไม่มีค่าใช้จ่าย !

Rate this post

Betflix ได้รวมรวม การจอง วัคซีน ซิโนฟาร์ม Sinopharm จากหน่วยงานต่างๆ ที่พร้อมใจกัน ช่วยเหลือ ประชาชน และเป็นทางเลือกในการ เข้าถึงวัคซีน ได้ง่ายขึ้น แก่ประชาชนที่ยังไม่ได้รับ วัคซีน เพื่อป้องกัน โรคระบาด โควิค-19 และหวังว่าสถานการณ์ จะดีขึ้นบ้าง

วัคซีน ซิโนฟาร์ม

วัคซีน ซิโนฟาร์ม Sinopharm

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับ วัคซีน โควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนฉีด วัคซีน ทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีการเปิดระบบให้ลงทะเบียนเมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (13 ก.ย.) และมีกำหนดฉีดวัคซีนในวันที่ 18, 20-25 กันยายน 2564

ทั้งนี้ หลังจากเปิดระบบ มีผู้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนเป็นจำนวนมาก ทำให้ขณะนี้ระบบลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ซึ่งทางสถานเสาวภาอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

สำหรับ วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ที่เปิดให้จองในวันนี้นั้น มีเงื่อนไขดังนี้

1. สำหรับประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ขอให้นำเอกสารการฝากครรภ์มาในวันฉีด วัคซีน

3. บริการให้กับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิดมาก่อน หากตรวจพบว่าท่านเคยได้รับ วัคซีน แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การรับบริการ

4. ก่อนกรอกแบบฟอร์มนี้กรุณาลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม เพื่อรับวันนัด

5. เจ้าหน้าที่จะยืนยันวันนัดหมายผ่านระบบหมอพร้อม หรือข้อความ SMS

6. กรุณามาตามวัน เวลา ที่นัดหมาย เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ หากท่านไม่มาตามนัดที่ท่านเลือกในระบบ ถือว่าสละสิทธิ์

7. สถานที่ให้บริการฉีด วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 06-5205-3686

วันที่ฉีดวัคซีน

กำหนดฉีด วัคซีน ในวันที่ 18 กันยายน 2564 และ 20-25 กันยายน 2564

สถานที่ฉีดวัคซีน

ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การเดินทางไปฉีดวัคซีน

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แนะนำว่า ผู้ที่เดินทางรถสาธารณะ ให้เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีสามย่าน ฝั่งจามจุรีสแควร์ เนื่องจากที่จอดรถมีจำกัด

ทั้งนี้ การเปิดรับลงทะเบียนฉีด วัคซีน ซิโนฟาร์มในครั้งนี้ จำนวน 100,000 โดส ที่สภากาชาดไทยได้รับมอบจากสภากาชาดจีน เพื่อกระจายฉีดให้กับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน 5 กลุ่มเป้าหมาย โดยสถานเสาวภาฯ เป็น 1 ในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน

ประกาศ ฉีดวัคซีน จากหน่วยงานต่างๆ

การฉีด วัคซีน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เปิดรับลงทะเบียน ฉีด วัคซีน “โมเดอร์นา” สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน และมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เเละมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดปทุมธานี

ตามกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด ดังนี้

1. คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ (12 สัปดาห์ขึ้นไป)*

2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป*

3. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล*

4. ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูสอนหนังสือ*

5. บุคลากรที่ออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีน อบจ.ปทุมธานี ที่ยังไม่เคยได้รับ วัคซีน โควิด-19 มาก่อน

โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ ในวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. หรือ จนกว่าจะครบจำนวนที่ได้รับการจัดสรร วัคซีน

เอกสารที่ต้องใช้แนบไฟล์ เช่น บัตรคนพิการ, บัตรผู้สูงอายุ, บัตรประจำตัวหน่วยงานที่สังกัด, หนังสือยืนยันการตั้งครรภ์ เป็นต้น

*อบจ.ปทุมธานีขอตัดสิทธิ์บุคคลที่ลงทะเบียน แต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สภากาชาดไทยกำหนด*

การฉีด วัคซีน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

รับวันละ 300 คิว เข็มที่ 1 แอสตร้าเซนเนก้า

วันที่ 13-17กันยายน 2564

เวลา 08.00-15.00 น. (พัก 11.30-12.30 น.)

ณ จุดบริการวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร

กรุณานำหลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ใบนัดการรักษา ยารักษาโรค ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือเอกสารอื่น

พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบริการ

การฉีด วัคซีน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์(การุญเวชเดิม) เปิดให้ลงทะเบียนรับ วัคซีน AstraZeneca สำหรับ บุคคลที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน Covid-19 จำนวน 500 คน โดยจะต้องเป็นประชาชนคนไทย ถือสัญชาติไทย และมีเงื่อนไขดังนี้

  • มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
  • อยุ่ในกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง (ให้นำประวัติการรักษามายืนยันในวันที่เข้ารับวัคซีน)
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • โรคไตวายเรื้อรัง
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
  • โรคอ้วน
  • โรคมะเร็ง
  • หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปและจะต้องนำสมุดฝากครรภ์มายืนยันในวันที่เข้ารับวัคซีน)

เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 13 ก.ย.64 เวลา 09.00 น. ผ่านการสแกน QR CODE กำหนดฉีดวัคซีนวันที่ 27 ก.ย.- 1 ต.ค. 64 (โดยจะแจ้งวันและเวลาฉีดวัคซีนผ่านทาง SMS ตามเบอร์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ )

การฉีด วัคซีน นนท์พร้อม

“นนท์พร้อม ready to work” จัดฉีดวัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 18 – 59 ปี จำนวน 5,000 คน แบบรับวันนัดทันที !!!

วัคซีน Sinovac+AstraZeneca

สนามฉีด Chaengwattana Hall เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ วันที่ 22 กย. 64

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 ก.ย. 64 ก่อนเวลา 20:00 น.

สำหรับคนที่ลงทะเบียนเดิมในนนท์พร้อมและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้กดปุ่มคลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อ เช็คยอมรับข้อกำหนดและยืนยันการลงทะเบียน และกดปุ่มยืนยันเพื่อรับนัดทันที

เป็นการลงทะเบียนแบบเลือกวันนัด และสนามฉีดแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดแล้ว (ไม่มีการแจ้ง SMS) ดังนั้นเมื่อลงทะเบียนสำเร็จในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing